Speciální doprava

K našim specialitám patří také kombinované přepravy s překládkou, které jsou vedeny z východu na západ a naopak přes překládkový terminál v ČR, čímž se zkombinuje kamionová přeprava s přepravou přes železnici. V globálu se dá říci, že se tento koncept vyplatí obzvláště u celovozových nakládek, které svou trasou spojují země severní a západní Evropy se zeměmi východní Evropy. Velkou výhodu představují přepravy do vzdálených východních oblastí. Také směrem na Balkán je tento produkt velmi výhodný a lze jej využít rovněž pro přepravy do Rumunska, Bulharska, Řecka a Turecka.

Ve všech zemích máme svá zastoupení, takže jsme schopni Vám nabídnout i s přepravou spojený servis jako skladování, dodatečné přepravy, monitorovaní nakládky atd. Kombinace kamionové a železniční přepravy má oproti běžné přepravě řadu výhod, jak železniční tak i kamionová přeprava sama o sobě má řadu výhod a nevýhod v návaznosti na cílový stát, momentální situaci atd. Na východě dominuje železniční přeprava s výhodnými tarify na dlouhé trasy. Řada společností disponuje kolejovou přípojkou. V těchto oblastech není pro kamionovou dopravu vhodná infrastruktura. Naproti tomu v západních státech je v mnoha případech výhodnější a rychlejší kamionová přeprava. Spousta firem zde nemůže nakládat přímo na vagon z důvodu chybějící železniční přípojky.